Home » De Farm

De Farm

 

Hoe werken wij?

Varkensbedrijf Blom houdt haar varkens volgens het Keten Duurzaam Vlees (KDV). Dit is een duurzaam initiatief waarbij extra aandacht is voor het welzijn van dier, mens en milieu.

Onze varkensvleesproducten zijn afkomstig van varkens die volgens de criteria van KDV en bij ons in de weide van Boer Blom's Farm zijn gehouden.

Weide

De varkens van Boer Blom’s Farm worden gehouden in een weide van 2.800 m², waarbinnen ze onbeperkt kunnen eten, bewegen, rusten, scharrelen en wroeten. Ook beschikken zij over een ruime schuilstal met strobedekking en een modderpoel, zodat zij naar eigen behoefte hun huid kunnen verzorgen. Door het gedrag en de gezondheid van de varkens continu te blijven observeren, kan constant aan hun behoeftes worden voldaan.

Slacht en vlees

De varkens van Boer Blom’s Farm worden op een leeftijd van zeven maanden geslacht door Ruud te Exloo. Bewust is gekozen voor een lokale slager met een hoge werkstandaard, om transporttijden van de varkens te beperken en de kwaliteit van het vlees te kunnen garanderen.

Wie is Mark?

Mark Blom (1989) is opgegroeid op de varkenshouderij van zijn ouders. Als klein hummeltje liep hij zich in z'n rode overall al met de bedrijfsvoering van zijn vader te bemoeien. Na het VWO is hij naar de agrarische hogeschool in Dronten gegaan en heeft hij de richting Agrotechniek gevolgd. Tijdens zijn studie heeft hij actief deelgenomen aan het bestuur van het schoolbedrijf CVDB en heeft hij meerdere stages gevolgd die zich richtten op de veehouderij. Mark werkte na zijn afstuderen met veel plezier bij een lokaal mechanisatiebedrijf.

Ondanks zijn interesse in de landbouwmechanisatie, bleef de varkenshouderij toch haar aantrekkingskracht op Mark uitoefenen. Na veel denk-, reken- en praktisch werk, is daaruit Boer Blom’s Farm ontstaan